Pend-i Bektaşi

vAra bul.
vKadınları okutunuz.
vincinsen de incitme.

vMurada ermek sabır iledir.

vAraştırma açık bir sınavdır.
vHer ne ararsan kendinde ara.
vEline, diline, beline sahip ol.
vArifler ehlinin ilk makamı edeptir.
vinsanin cemali sözünün güzelligidir.
vNefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.
vilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
vDüşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
vHiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
vDüşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.
vAklına, hissine, bedenine, iradene hakim ol.
vNebiler,veliler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
vO sultanın sırrını sakla.
vAz söyle, mümin ol, kavgalı yerden kaç.
vBilmedigin kişiye yar olma.
vÖnceden düşmanlık yapmış kişi ile dost olma.
vKimsenin ugradığı kötü duruma gülme.
vKendinden ulu kişi ile mücadele etme.
vDoğru ol, musibete sabret.
vSözü düşünde söyle.
vibadete ve malına güvenme.
vHalim, selim ol, münkire gönül verme.
vEvliyaullah’ın kelamını münkire deme.
vDünya için gönlünü mahsun etme.
vZahir padişahına yakın olma.
vDünyalık için mevki sahibi kimselere yüzsuyu dökme.
vHilaf söyleme, şahit olma.
vBana iyi desinler diye sofuluk satma.
vDüşmanına yüz verme.
vHer bulunduğun hale şükür eyle.
vElinden gelirse tek başına nimet yeme.
vKendine ziynet verme gönlüne ziynet ver.
vPirsiz adam ile yoldaş olma, yol erkan bozulur.
vMert, çetin ol. Unutma 24 saat içinde bin devre girersin.
vAyıbı görür isen ört.
vAşk muhabbetten doğar.
vHakk’ı görmek istersen özünü gör.
vHer şey sensin varlığından haberdar ol.
vAllah’ı arıyorsan sahraya gitme.
vBilgili ol, sır saklamasını bil.
vKendi ilminden söz etme.
vBütün taşlara mücevher denmez.
vArif ol, nasihate kulak ver.
vBaşındaki bir kıl bile amaçsız yaratılmamıştır.
vEger insanlık hakikatini bilmiyorsan, var olduğun sürece araştır.
vEnbiya ve evliyanın huyunu kendine örnek al.
vAşık o ki özü Muhammed, huyu Ali gibi ola.
vSen meleklerin secde ettigisin.
vSen cümle eşyanın aynasısın.

Gerçekler demine hü dost!


 

 

Karaca Ahmet Sultan


Karacaahmet Sultan,Horasanlı bir Türkmen Beyi'nin oğludur. Gençliğinde psikiyatri dalında öğrenim görmüştür. Daha sonra ruh doktoru olmuş Anadolu 'ya geldiğinde hem ruh doktorluğu yapmış, hem de bir Alp Eren olarak Hacı Bektaşi Veli saflarında hizmet vermiştir.
 "Saruhanoğulları zamanında Manisa'dan 773 Muharremin ilk günü (Miladi 1371) de tanzim edilen bir vakfiye senedinde (Süleyman Horosani oğlu Karacaahmet)diye adı geçmektedir. "Buna göre babasının adı "Süleyman" anasının adı ise"Sultan Ana"dır. Annesi ve babası, Eşme'nin Karacaahmet köyündeki türbededefnedilmişlerdir.


Tarikatın 1826'dan 1925'e kadar olan gelişimi


II. Mahmut saltanatında yapılan yokedilme girişimlerinde yalnızca 23 yıl sonra 1849 da tarikatın yine dikkate deger bir güce ulaştıgı kesindir. 19. yy. ortasına doğru bektaşilik yalnızca yayılmakla kalmayıp yüksek çevrelerde de etkinlik buluyordu.

Lucy Garnett’e göre ( mysticism and magic in Turkey, s 73)

 Sultan Abdulmecit’in ( 1839-1861) bir yasal eşi olan bezmi sultan bu yüksek konuma yükselişini İstanbul yakınındaki Merdivenköy yakınındaki meşur Bektaşi tekkesi zeminindeki “dilek taşı”nın üzerine çıkmasına bağlamıştır. Bu taş Azbi Çavuş’un mezarının yanında durmaktadır. Ve bektaşi anenelerinde üzerne çıkanın dilegi yerine getirme gücüne sahiptir şeklinde anlatılır. Bu Bezmi Sultan yoluyla olsun yada Bektaşi Birileri aracılığıyla olsun 1869 yılına doğru Bektaşiler

yönetimde kendi savunmalarını güçlü olarak yapan etkileri olduğundan emin olmuşlardı. 


Site en iyi Firefox tarayıcı ile görüntülenebilmektedir.

site © 2006-2012 Bektasi.net ©- Her Hakkı Saklıdır - Bu sitede yazılanlar bilgi amaçlıdır.

Bu Sitenin ve yazarının Bektaşilik ile organik bir bağı bulunmamaktadır.

Sitede hazırlanması esnasında var ise gözden kaçan eksik, yanlış bilgiler ve hatalar Bektaşilige mal edilmemelidir.

Aldığımız Feyz ile Tarikat-ı Bektaşi'ye hakkında bilgi veren İnternet Sitesini Derlemek Cürretinde Bulunduk.

Eksiklerimizin Tamamlanmasını Hatalarımızın Af 'fını Hak Erenlerden Niyaz Ederiz.